Foto av lege som lytter på pasients bryst med stetoskop Undersider

Personallegeordning

St. Joseph Bedriftshelsetjeneste tilbyr personallegeordning for ansatte i alle typer bedrifter. Personallegeordningen tilbyr årlige helsekontroller som innbefatter en generell helsekontroll med kliniske undersøkelser og samtaler med lege om generelle og spesifikke plager.

Laboratorieprøver

Blodprøver utføres ut fra hver og ens behov i henhold til alder, kjønn, symptomer og vurderinger av lege.

Hjerteprøve (EKG), øyetrykk (tonometri), henvisning til mammografi eller eventuelle andre prøver utføres hvis det er medisinsk indikasjon for det.