Undersider

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) er både lurt, lønnsomt og lovpålagt. Som medlem i St. Joseph Bedriftshelsetjeneste får du hjelpen du trenger for å få det til i din bedrift.

St. Joseph Bedriftshelsetjeneste benytter veldokumenterte metoder for at alle typer bedrifter, uansett bransje og størrelse, enklest mulig skal tilfredsstille lovverket og ha et best mulig arbeidsmiljø med høy trivsel, effektivitet og minst mulig skader og fravær.

Hvem er St. Joseph BHT?

St. Joseph BHT er en stor aktør innen bedriftshelsetjeneste i Buskerud og har medlemmer fordelt i ulike bransjer. Vi er en godkjent BHT i forhold til krav i lovverket av 01.01.2010.

Vårt team består av bedriftsleger, bedriftssykepleiere, fysioterapeut, yrkeshygieniker og sekretær, samt et stort samarbeidsnettverk innenfor forebygging og behandling.

Våre kjerneverdier er:

  • lokal leverandør med lokalkunnskap som gir personlig service
  • medarbeidere med høy kompetanse på forhold som angår helse og arbeidsmiljø
  • vi ønsker å være en stabil, langsiktig og systematisk samarbeidspartner for våre medlemsbedrifter

Hovedmål

Vårt hovedmål er å bistå medlemsbedriftene i deres arbeid for å skape og opprettholde trygge og sunne arbeidsforhold. Vi bistår bedriftene i det forebyggende HMS-arbeidet, som er i tråd med lovverket som regulerer BHTs arbeidsområde.

 

Vi bistår alle

St. Joseph BHT har medlemsbedrifter innen alt fra kjemisk-, mekanisk-, elektro-, og næringsmiddelindustri til produksjon og transport, samt personal og tjenesteyting.

Vår kompetanse

Alle våre ansatte har høy faglig kompetanse, og med lang erfaring har vi utviklet mye kunnskap i forhold til risikofaktorer som ansatte utsettes for i de ulike bransjene.

Vi har mye kompetanse på arbeid med sykefravær både når det gjelder forebygging, oppfølging og tilbakeføring til arbeidslivet.

 

Våre tjenester