Foto av lege som står ved siden av sittende pasient Undersider

Personlig medlemsskap

Privatpersoner kan inngå avtale om årlig helsekontroll hos lege.

Avtalen omfatter:

Den årlige helseundersøkelsen omfatter blant annet klinisk undersøkelse og samtale med lege om generelle og spesielle plager.

Laboratorieprøver

Blodprøver utføres ut fra hver og ens behov i henhold til alder, kjønn, symptomer og vurderinger av lege.