Finn din drømmebolig

Eplerose

Bolig 28

Status: Ledig

BRA-i: 91,2

BRA-e: 5,0

TBA: 20

Innskudd: 3 050 000

Felleskost pr. mnd.: 16 040

Fellesgjeld 50%: 3 050 000

Totalpris: 6 100 000

Se plantegning her

Bolig 29

Status: Ledig

BRA-i: 81,5

BRA-e: 5,0

TBA: 15,5

Innskudd: 2 475 000

Felleskost pr. mnd.: 13 540

Fellesgjeld 50%: 2 475 000

Totalpris: 4 950 000

Se plantegning her

Bolig 30

Status: Ledig

BRA-i: 79,1

BRA-e: 5,0

TBA: 42

Innskudd: 2 325 000

Felleskost pr. mnd.: 12 890

Fellesgjeld 50%: 2 325 000

Totalpris: 4 650 000

Se plantegning her

Bolig 31

Status: Ledig

BRA-i: 91,2

BRA-e: 5,0

TBA: 11

Innskudd: 3 300 000

Felleskost pr. mnd.: 16 980

Fellesgjeld 50%: 3 300 000

Totalpris: 6 600 000

Se plantegning her

Bolig 32

Status: Ledig

BRA-i: 81,5

BRA-e: 5,0

TBA: 10

Innskudd: 2 730 000

Felleskost pr. mnd.: 14 500

Fellesgjeld 50%: 2 730 000

Totalpris: 5 460 000

Se plantegning her

Bolig 33

Status: Ledig

BRA-i: 79,1

BRA-e: 5,0

TBA: 12

Innskudd: 2 650 000

Felleskost pr. mnd.: 14 110

Fellesgjeld 50%: 2 650 000

Totalpris: 5 300 000

Se plantegning her

Bolig 34

Status: Ledig

BRA-i: 91,2

BRA-e: 5,0

TBA: 11

Innskudd: 3 600 000

Felleskost pr. mnd.: 18 100

Fellesgjeld 50%: 3 600 000

Totalpris: 7 200 000

Se plantegning her

Bolig 35

Status: Ledig

BRA-i: 81,5

BRA-e: 5,0

TBA: 10

Innskudd: 2 950 000

Felleskost pr. mnd.: 15 320

Fellesgjeld 50%: 2 950 000

Totalpris: 5 900 000

Se plantegning her

Bolig 36

Status: Ledig

BRA-i: 76,4

BRA-e: 5,0

TBA: 12

Innskudd: 2 900 000

Felleskost pr. mnd.: 14 950

Fellesgjeld 50%: 2 900 000

Totalpris: 5 800 000

Se plantegning her

Bolig 37

Status: Ledig

BRA-i: 95,6

BRA-e: 5,0

TBA: 52

Innskudd: 4 350 000

Felleskost pr. mnd.: 21 070

Fellesgjeld 50%: 4 350 000

Totalpris: 8 700 000

Se plantegning her

Bolig 38

Status: Ledig

BRA-i: 76,4

BRA-e: 5,0

TBA: 12

Innskudd: 3 200 000

Felleskost pr. mnd.: 16 080

Fellesgjeld 50%: 3 200 000

Totalpris: 6 400 000

Se plantegning her

Bolig 39

Status: Ledig

BRA-i: 85,6

BRA-e: 5,0

TBA: 65

Innskudd: 4 000 000

Felleskost pr. mnd.: 19 400

Fellesgjeld 50%: 4 000 000

Totalpris: 8 000 000

Se plantegning her

Bolig Status BRA-i TBA BRA-e Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 28   91,2  20  5,0  3 050 000  16 040  3 050 000  6 100 000 
Bolig 29   81,5  5,0  15,5  2 475 000   13 540 2 475 000  4 950 000 
Bolig 30   79,1  5,0 42  2 325 000  12 890  2 325 000  4 650 000 
Bolig 31   91,2  5,0  11  3 300 000  16 980 3 300 000  6 600 000
Bolig 32   81,5  5,0  10  2 730 000  14 500  2 730 000  5 460 000 
Bolig 33   79,1  5,0  12  2 650 000  14 110  2 650 000  5 300 000 
Bolig 34   91,2  5,0  11  3 600 000  18 100  3 600 000  7 200 000 
Bolig 35   81,5  5,0  10  2 950 000  15 320  2 950 000  5 900 000 
Bolig 36   76,4  5,0  12  2 900 000 14 950 2 900 000 5 800 000
Bolig 37   95,6 5,0 52 4 350 000 21 070 4 350 000 8 700 000
Bolig 38   76,4 5,0 12 3 200 000 16 080 3 200 000 6 400 000
Bolig 39   85,6 5,0 65 4 000 000 19 400 4 000 000 8 000 000